در مورد مسابقه

مسابقه ملی عکاسی "وطن من از دید من"

مسابقه عکاسی "وطن من از دید من" به منظور آشنایی مردم با اهداف هفده گانه انکشاف پایدار (SDGs) راه اندازی شده است. تمام مردم افغانستان از سرتاسر کشور میتوانند در این مسابقه عکاسی شرکت کنند. برای برنده‌گان این مسابقه جوایز ارزشمند نقدی در نظر گرفته شده است.
شما میتوانید با تلفون‌های همراه و یا کمره‌های عکاسی تان عکس برداری و برای رقابت در این برنامه بفرستید.
برای اشتراک در این مسابقه خواهشمندیم معلومات درباره‌ی اهداف انکشاف پایدار، موضوعاتی که باید عکاسی شوند و نکات فنی عکاسی را که در این وبسایت گنجانیده شده اند به دقت بخوانید.
بهترین عکس‌ها از سوی داوران مسلکی انتخاب و طی مراسم ویژه ی اعلان خواهند شد.
در پایان این مسابقه عکاسی؛ برخی از عکس‌ها در برنامه ویژه‌ی به نمایش گذاشته میشوند.
شما میتوانید تا تاریخ ۱۰ جولای 2017 عکس‌های تان برای اشتراک و رقابت در این مسابقه بفرستید.